”– Tragiskt, säger några av dem som besökt området.
”Det har inte visats någon form av naturhänsyn”, påpekar tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande Ingvar Nilsson som är ekolog.
Han är starkt kritisk till att ett certifierat bolag som Sydved farit fram så våldsamt.”

Läs mer här