”Den senaste tiden har den svenska skogsvårdslagen och det svenska trakthyggesbruket ifrågasatts starkt från flera håll. Uppenbarligen känner sig Södra skogsägarna och LRF hotade av detta, eftersom man försöker förstärka och sprida tre myter om den svenska skogen.”

Läs mer här