”Skogsstyrelsen kommer av allt att döma att överklaga den friande domen mot Skånetimmer AB. Myndigheten anser att sex veckors frist från anmälan till avverkning är gällande lag.”

Läs mer här