Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kritik mot Stora Enso i Estland

Virkeshög från avverkad skog i Estland. Foto: Karl Adami.

Miljöorganisationen Estonian Forest Aid i Estland är kritisk mot skogsbolagets Stora Ensos skogsavverkningar i Estland. I ett brev uppmanar de Stora Enso att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, fåglars häckningsperioder, lokalbefolkningar och klimatförändringarna. Efter att de kontaktat Stora Enso har Estlands dotterbolag till Stora Enso svarat att bolaget är öppen för en dialog i ett specifikt fall.

Läs en svensk översättning av Estonian Forest Aids brev om Stora Ensos destruktiva skogsbruk här:

Nyligen har Stora Enso Oy tillämpat några ganska tveksamma metoder i Estland. Nämligen, de skogsbruksmetoder som Stora Enso använder, gör att bolaget är långt ifrån att vara ett hållbart objekt för investerare.

Vi är oroliga för skogen i Estland. Stora Ensos affärsmetoder förstör våra skogar, djurlivet och lokalsamhällen. Estland är mycket fattigare än Sverige och Finland. Export av väldiga mängder timmer är ofta det lättaste sättet för många här att tjäna pengar, om än den etiska och miljömässiga sidan är mycket tveksam.

Skog spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringar. Den bidrar till att styra jordens klimat genom att fånga upp kol i atmosfären. Den lagrar nästan 300 miljarder ton kol i sina blad, grenar och andra levande delar. Om vi inte slutar att förstöra skogar har vi ingen möjlighet att undvika en klimatkollaps och utrotning av många arter.

Men det ser inte ut som om företag märkt att vi befinner oss i en klimatkris. De fortsätter sin verksamhet som tidigare och marknadsför en “grön” framtoning för att stärka sitt varumärke. Förlust av biologisk mångfald är lika allvarligt som klimatförändring.

Estniska lagar, inklusive Skogsvårdslagen, tillåter obegränsad avverkning. Dessutom tillämpas inte EU:s miljölagstiftning fullt ut i Estland.

Vi uppmanar Stora Ensos dotterbolag att byta till moderna skogsbruksmetoder som följer FSC:s regler (FSC är en oberoende icke-statlig, icke vinstdrivande organisation som grundats för att främja ett ansvarsfullt skogsbruk i världens skogar), Århus-konventionen och miljömål för klimat och biologisk mångfald. (Kommentar från Skydda Skogen: FSC i Sverige har mycket stora brister och garanterar inte ett ansvarsfullt skogsbruk)

Stora Enso har t.ex. gjort anspråk på att inbegripa lokalbefolkningen i Märjamaa, Estland, när det gäller avverkning nära bostäder och fält för körsång (en viktig plats för offentliga sammankomster). Skogen skyddar mot oljud, nedsmutsning och damm från den stora vägen mellan Tallinn och Pärnu. Lokalbor och andra estländare har undertecknat ett upprop för att stoppa avverkningsplanen.

Just nu, i juni, är häckningstid för otaliga fåglar. Estländska miljöorganisationer tycker att fåglarna ska få vara i fred i skogen till augusti. Om inte, kommer fågelungarna att dö. Liksom andra skogslevande djur. Forskare varnar för att antalet fåglar minskar, enligt Aveliina Helm, Senior Research Fellow i botanik vid universitetet i Tartu. “57000 – 111000 fågelpar kommer att försvinna varje år i Estland”.

Och nu planerar Stora Enso att börja avverka skogen den 16 juni.

Vi är mycket oroade över skogsindustrins metoder, inklusive Stora Ensos i Estland, som sätter vinst före människor, förstör vårt liv och naturen i vår omgivning och förstör lokalsamhällen. Vi ber er därför att hjälpa till med att hindra att Stora Ensos dotterbolag förstör Estlands skogar.

Med hopp,
Estonian Forest Aid, environmental NGO (in Estonian MTÜ Eesti Metsa Abiks)
Tiina Georg, Member of Board

tiina@eestimetsaabiks.ee

15 juni 2020

Extinction Rebellion protesterar mot Stora Ensos planerade avverkningar i Märjamaa, Estland. Foto: Mari Laanesaar.

Skogssork (Myodes glareolus) lever främst i olika slags skogar i Estland, såväl löv- och blandskogar som ren barrskog men också vid ängar. Foto: Karl Adami.