PRESSMEDDELANDE 2015-03-26

Nyligen avverkades gammelskog i ett blivande naturreservat i Jokkmokks kommun. Trots att myndigheterna gjort bedömningen att området ska skyddas valde markägaren Jokkmokks Allmänning att avverka. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk, och kräver systemskifte i skogspolitiken.

Svensk skogspolitik bygger sedan 30 år på devisen ”frihet under ansvar”. Det har i praktiken betytt att miljöhänsyn vid skogsbruk är helt frivillig, eftersom det inte skett några påföljder för bolag som avverkar skyddsvärda skogar. Miljörörelsen har länge varit kritisk till detta system, och för ett par år sedan skrev Dagens Nyheter om skogen som ett närmast laglöst land. Den nyligen avverkade skogen i Jokkmokk var klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, och låg inom gränserna för Karats-Råvvåive där Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat.

– Hur mycket mer skyddsvärd natur kommer att förstöras innan våra politiker inser att bolagen själva inte klarar av att ta ansvar för miljön? Avverkningen i Karats-Råvvåive är ytterligare ett bevis på skogsindustrins ogenerade missbruk av sin tilldelade frihet, menar Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.

Över hela landet avverkas nyckelbiotoper och andra skyddsvärda skogar, och myndigheterna anser sig inte kunna stoppa det. Det största problemet är att det avsätts alldeles för lite resurser till reservatsbildning. Ett annat stort problem är att mycket av gällande miljölagstiftning inte tillämpas på skogsbruket, något som Skydda Skogen uppmärksammat i en ny rapport som släpptes i tisdags.

Jokkmokks Allmänning, som till hälften ägs av skogsbolaget SCA, har flera planerade avverkningar i det blivande reservatet Karats-Råvvåive. Skydda Skogen har genom inventeringar och myndighetsdialog arbetat för ett skydd av området Karats-Råvvåive sedan 2008. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill gärna skydda området, men då krävs nya politiska beslut där mer resurser avsätts. Tanken är att erbjuda Jokkmokks Allmänning bytesmark, något de tidigare sagt sig vara beredda till.

– Åren går, och i brist på politisk handlingskraft faller ytterligare naturskogar med flerhundraåriga tallar. Nu krävs ett systemskifte. Regeringen måste omedelbart agera för att värna skyddsvärd skogar som den i Karats-Råvvåive, säger Linda Ellegaard Nordström.

Presskontakt:
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
Lisa Behrenfeldt, 070 – 462 03 73