”En för miljöorganisationerna principiellt viktig fråga går nu vidare efter att en dom angående avverkning i Änokdeltat fallit. Kammarätten anser att Naturskyddsföreningen inte har rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkning och river upp Förvaltningsrättens dom.”

Läs mer här