Att världens rikaste biologiska mångfald finns nere i jorden i de nordiska naturskogarna känner inte många till. Inte heller hur viktig den är för skogen, eller hur den påverkas av skogsbruket. Det är kanske till och med så att jordmånens mångfald är det tyngsta skälet till att skydda skog…

Nu har medlemmarna i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen en chans att få lära sig mer! I höst ordnar föreningarna en digital föreläsningsserie om just jordmånen i boreala skogar.

Fiby urskog. Foto: David van der Spoel

Under tre kvällar berättar sex olika forskare, två per kväll, om sina specialkunskaper om det underbara livet nere i jorden.

  • Onsdagen den 12:e oktober berättar Patrick Björk och Tord Magnusson om kändisar bland mykorrhizasvampar respektive om jordmånens vatten, mineraler och några grundämnens kretslopp.
  • Onsdagen den 26:e oktober klargör Håkan Wallander och Anna Rosling skillnaden mellan ektomykorrhizor och endomykorrhizor.
  • Onsdagen den 9:e november visar Gunnar Isacsson och Anders Dahlberg på insektsmyllret i skogens jord och hur svamparna och träden samverkar med alla andra varelser.

Håll utkik efter inbjudan i början på hösten!