Fortfarande platser kvar! TA CHANSEN att delta på någon av sommarens kurser! DEN KOMMER INTE IGEN!!!

Naturskogens fauna 

– Inventeringskurs om skalbaggar!

Varmt välkomna på en spännande och viktig kurshelg om naturskogen och dess liv, och om hur man inventerar och dokumenterar dess bevarandevärden genom att använda sig av signalarter. Vi kommer också att dokumentera skogens strukturer och förekomsten av rödlistade arter. Denna kurshelg sätter fokus på naturvårdsintressanta skalbaggar och naturskogens fauna.

Kursen riktar sig både till nybörjare och mer erfarna som vill lära sig mer, och till alla som helt enkelt vill träffa andra naturentusiaster och förena nytta med nöje.

Under kursen kommer vi att kartlägga naturvårdsintressanta arter i ett par-tre naturskogsområden som Skogsnätverket i Örebro län kämpar för att de ska bli naturreservat.

Skogsnätverket i Örebro län (bl.a.  Skydda Skogen) och föreningen Hjärtats Eko planerar att arrangera 3 kurshelger med olika artgrupper i fokus under 2014. Kursen om naturvårdsintressanta skalbaggar är först ut.

Kursen äger rum i skogslandskapet Tylöskog, södra Örebro län. 

Plats: 
Kursen har sin bas i en av Sveriges mest primitiva och naturnära ekoturismanläggningar: Åfallet Naturby. www.naturby.se. Under kursen bor du i tältkåtor med plats för 3-7 personer.

Om vår kursledare:


Åke Lindelöw – SLU

Med skogens insekter som specialitet sedan slutet av 1970-talet arbetar jag med både skogsskydd och faunavårdsfrågor. Insekter på främmande trädslag samt risker för introduktion av exotiska insekter.

Undervisar och förmedlar information och råd till skogsbruket rörande skogsinsekter. Besvarar förfrågningar om skogsinsekter i allmänhet, inkl. bestämning av skogsinsekter. Ansvarig för webtjänsten Skogsskada som kan användas för diagnos och rapportering av skogsskador.

Koordinerar övervakningen av granbarkborre (Ips typographus) på SLU´s försöksparker och i samarbete med Skogsstyrelsen. Ansvarig för insektssamlingarna på SLU. Ledamot i EPPO´s skogspanel .

På fritiden studerar och samlar jag vedskalbaggar. Engagerad i Upplands entomologiska förening.

Praktisk information och program:

fredag:
15:00-18:00 Ankomst.
18:00-19:00 Välkomstmiddag. Presentationsrunda.

19:00- Föreläsning om skogsekologi och naturvårdsintressanta skalbaggar knutna

till naturskogsartade miljöer. Kort introduktion till rödlistan för skogslevande insekter och signalarter. Samt kort genomgång av olika former av inventeringstekniker:
sållprov, gnagspår och fönsterfällor.

lördag:

08:00-09:00 Frukost.
09:00-13:00 Genomgång av inventeringsredskap och presentation av vilka skogar
vi ska besöka.
Utfärd till exkursionsmål.
13:00-13:30 Lunch i skogen.
13:30-17:30 Fort. inventeringsverkstad i skogsområde.
18:00-19:00 Middag i Naturbyn.

19:30-22:00 Kvällsföredrag: genomgång av de arter vi sett spår efter och eventuell

artbestämning av sållprov. Litteraturtips om insektsgnag och artfakta. Hur
lägger man ut artfynd på artportalen.

söndag:
08:00-09:00 Frukost.
09:00-13:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Fika i skogen. 
13:00-13:30 Lunch i skogen.
13:30-16:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Avslut.

Bra att ha med sig:

  • Sovsäck som tål svala/kalla nätter.
  • Kläder efter väder (STÖVLAR eller täta kängor!)
  • Penna och papper.
  • Lupp (om du har tillgång till en).
  • Kamera (om du har tillgång till en).
  • GPS (om du har tillgång till en).
  • Litteratur (om man har).


Pris: 550 kr. För medlemmar i Skydda Skogen, Fältbiologerna, Hjärtats Eko eller Naturskyddsföreningen.

Pris för övriga: 950 kr

Ingår i kurspriset:

Boende i tältkåta med 3-7 platser. Vegetarisk och ekologisk mat för hela helgen.

Anmälan och bokning:

viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring till Viktor Säfve: 076 – 1148811.

Kursavgiften betalas i förskott till plusgiro: 412681-9 (Föreningen Hjärtats Eko). OBS! Skriv ”Naturskogens fauna” och namn vid betalning.

Anmälan och bokning: Maila – viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring Viktor Säfve: 076 – 1148811. Anmälan tas emot senast 3 dagar före kursstart men först till kvarn! 

Hjärtligt välkomna!

Arrangörer: Hjärtats Eko och Skogsnätverket i Örebro län (Hopajola, Skydda Skogen, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet).

Skogsnätverket samordnas av
HOPAJOLA ÖSTRA BANGATAN 3 703 61 ÖREBRO 019-16 83 09 NATUR@HOPAJOLA.SE

Läs mer om Skogsnätverket i Örebro län här