Intresse för ett verkligt uthålligt och hållbart skogsbruk växer som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket. För att kunna bedriva hållbart skogsbruk behöver man kunskap kring skogens ekologi.

Naturskyddsföreningen i Luleå anordnar en kurs den 14 mars 2020 som riktar sig till nyfikna skogsägare, skogsförvaltare, skogsentreprenörer och andra med intresse för skogsekologi och naturnära skogsbruk.

  • Vi börjar med en teoretisk heldag i Luleå. Kursledaren och deltagarna på plats.
  • Sedan 6 webbföreläsningar under perioden mars-juni, kvällstid ca var 14 dag. Samlingsorter Gällivare och Luleå.
  • Avslutas med praktisk tillämpning, två dagar i fält under augusti i Luleå med omnejd.

Denna kurs tar sin utgångspunkt just i skogsekologin och diskuterar olika skogsbruksmodeller och åtgärder i relation till den. Efterhand bygger vi på med mer skogsbruksrelaterade områden som t.ex. olika skötselåtgärder och dess effekt på såväl skogens tillstånd och skogsägarens ekonomi.

  • Under de avslutande två dagarna i fält diskuterar och utformar vi olika skötselförslag både yngre och äldre skogar med fokus på att kunna bedriva ekologiskt hållbara tillämpningar av skogsbruk.

Bokningsavgift 200 kr via Studiefrämjandets hemsida.
Kurslitteraturen ”Skogspraktikan” ingår + annat material.

Välkommen!

I samverkan med Studiefrämjandet Norrbotten, Hushållningssällskapet och Plockhugget med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Läs mer på Naturskyddsföreningen i Luleås hemsida.