Foto: Martin Hallberg Åkerberg/Skydda Skogen 2010

 

På bilden ses bland annat en gammal talljätte som avverkats av Strängnäs stift under 2010 och som travats som brännved i en virkesvälta.

Träd som detta är mycket sällsynta i dagens skogslandskap och måste alla värnas som naturvärdesträd.

– Helgerån, säger Martin Hallberg Åkerberg, ledamot i Skydda Skogen. Träd som detta ska få stå tills det faller och sedan ligga kvar.

Vedtraven påträffades nära Lillkyrka, Glanshammar, Örebro län i april 2010.