Allehanda/ordet fritt: "Vi i Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland är besvikna och missnöjda med vår landshövdings attityd och oförmåga att komma till insikt i ett av det verkligt stora miljö- och naturresursproblemen i vårt län. Man kan höra uttalanden av honom som -Vi behöver inga fler naturreservat-. Landshövdingen verkar helt gå i näringslivets ledband.

Med en av de verkligt stora naturresurserna menar vi skogen. Nästan 80 procent av arealen i vårt län är produktiv skogsmark. Vårt län är landets skogrikaste. Tittar man närmare på dagens situation passar det bättre med -har varit- Det ökade trycket på skogen har skapat en i det närmaste ohållbar utveckling. Nu tillkommer flera nya aktörer i branschen. Bland annat pågår försök att framställa alkohol av skogsråvaran. Försök har också påbörjats att rensa kalhyggen helt med stubbrytning. Skogsbolag i länet har miljömärkt sitt skogsbruk i FSC. Men trots detta har SCA misskött sina avverkningar vid ett flertal tillfällen. Man kan befara att naturhänsynen i den privatägda skogen är ännu sämre. "

Läs mer