– en gemensam appell från ett län där skogen utgör grunden för liv

Norrbotten – Europas eldorado för människors naturupplevelser av mångfalden i skogen

Vi vill att skogslandskapet i Norrbottens län långsiktigt kan fortsätta spela sin stora roll för människors naturupplevelser, för kulturen, för klimatet, och rymma alla naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd.

Människans plats i landskapet är självklar och våra försörjningsmöjligheter med skogen som grund sker på ett hållbart sätt där skogens naturliga förutsättningar sätter ramarna och ger möjligheterna.

Så inleds den appell som idag släpps undertecknad av ett stort antal norrbottningar.

Läs hela appellen här

Läs vilka som hittills undertecknat appellen här

Läs pressmeddelandet här

Om du vill få mer information om appellen eller själv underteckna den, ta kontakt med:

Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
lars.andersson@naturskyddsforeningen.se
076-789 59 64

Daniel Rutschman, Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns skogsgrupp
daniel.rutschman@naturskyddsforeningen.se
073-810 72 39