Kalkbrytning stoppas

Sprängsten har slungats in i Natura 2000-området Hoburgsmyr, dessutom har grundvattennivån förändrats. Enligt en rapport från SGU kan förändringarna ha koppling till stenbrytningen i området. Nordkalk har enligt länsstyrelsen på Gotland inte fullföljt gällande kontrollprogram. Därför stoppas nu kalkbrytningen i Klinthagenbrottet.

Läs mer här