Länsstyrelsen har nu inventerat den avverkningsanmälda skogen vid Lill-Skarja och funnit att den hyser höga naturvärden. Foto: Björn Mildh.

Nu har Länsstyrelsen inventerat den avverkningshotade skogen vid Lill-Skarja utanför Arjeplog och funnit att området har höga naturvärden. Sveaskog var i färd med att avverka den gamla naturskogen vid Lill-Skarja i april 2019, men avbröt avverkningen efter protester i skogen. Skogen är dock inte skyddad än.

Trots att Länsstyrelsen upprepade gånger bett Sveaskog avvakta med avverkning tills de hunnit inventera skogen under barmark gick skogsbolaget in med en skördare i skogen vid Lill-Skarja i april 2019. På plats i skogen fanns två skogsengagerade personer vilket fick Sveaskog att avbryta sina avverkningsplaner tills vidare.

Länsstyrelsen har nu hunnit inventera skogen. Myndigheten planerar att göra ett naturreservat i närheten av den avverkningsanmälda skogen och vill undersöka möjligheten att inkludera det avverkningsanmälda området. Den avverkningsanmälda skogen utgörs av en barrblandskog med en övervikt av tall som är ca 170-180 år med ett visst inslag av ännu äldre överståndare. Det finns även en hel del död ved. Träden är till stor del draperade i hänglav. Länsstyrelsen har funnit ett flertal rödlistade arter i området.

Sveaskog har dessvärre hunnit med att underröja hela området i förväg, men skogen har ändå påtagliga naturvärden på grund av sin höga ålder, kontinuitet, riklig förekomst av hänglav och tillgång på död ved. Skogen är också en viktig renbetesplats och kalvningsområde.

För Piteå-Tidningen berättar en naturvårdshandläggare från Länsstyrelsen att det fortfarande är oklart huruvida området är helt fredat från avverkning. Diskussioner om skydd av skogen måste föras med Sveaskog och beslut kan fattas tidigast i höst.

Skydda Skogen och 11 andra organisationer skrev ett öppet brev till Sveaskog i mars 2019 med krav på att naturskogen vid Lill-Skarja och andra äldre skogar med höga naturvärden måste skyddas långsiktigt, men detta brev har inte besvarats. Skydda Skogen har även skickat ett brev till landshövdingen och Länsstyrelsen i Norrbotten med en begäran om ett interimistiskt reservat vid Lill-Skarja.

Läs om det brev som Skydda Skogen skickade till Sveaskogs styrelse i maj 2019 om den planerade avverkningen vid Lill-Skarja här.

Läs om hur avverkningen i Lill-Skarja avbröts i april 2019, tack vare protester, här.

Läs det öppna brev som Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, Leif Lundberg från Maskaure sameby och Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå, skrev till Sveaskog i augusti 2019 om att skogsbolaget hemlighåller sin naturvårdsbedömning vid Lill-Skarja, här.