Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat upphäva detaljplanen för det kontroversiella och omfattande byggprojektet Landvetter Park i Härryda kommun. Detta då planen strider mot Artskyddsförordningen och det skydd som finns för flera arter som ex. tjäder, nattskärra och bred paljettdykare. Detaljplanen överklagades av Naturskyddsföreningen och två markägare och över 20 olika miljöorganisationer har ställt sig bakom ett upprop i protest mot projektet och kommunens byggplaner.

Läs mer i Naturskyddsföreningens pressmeddelande här.