Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lär dig mer om hur man inventerar skog

Är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i? Bor du vid en skog som hotas att huggas ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till egentligen? Eller har du redan varit med på något hörn och jobbat med skog innan och vill fräscha upp minnet? Då är Skydda Skogens häfte ”Nyfiken på skog?” (2015) något för dig.

 

Ladda ner häftet ”Nyfiken på skog?” här.

Håll även utkik efter den nya uppdaterade versionen av ”Nyfiken på skog?” som kommer att lanseras inom de närmsta månaderna.

Finska miljöorganisationen Natur och Miljös inventeringshandbok Stig in i skogen (2007) ger praktiska råd om hur man inventerar naturvärden i skogen. Skriften presenterar en metod som utgår från fyra olika infallsvinklar: landskapsnivå, naturtyper, strukturer och indikatorarter. Inventeringshandboken Stig in i skogen kan laddas ner här.