”Att plantera ut arter som har odlats av människan hotar artens genetiska variation. Det gäller också gran- och tallplantor som har drivits upp i plantskolor, enligt en doktorsavhandling vid Stockholms universitet.”
Läs mer här