”Länsstyrelsen har uppmärksammat att den omfattning som den planerade avverkningen vid Bunge Ducker om ca 60 ha är en betydligt större areal än vad som framkommit i underlaget till Mark- och miljööverdomstolens dom. Där har Nordkalk uppgivit 7-8 ha avverkning för det inledande arbetet med serviceväg och krossgrop med mera.”

Läs mer här