”Länsstyrelsen begär att Nordkalk senast den 15 augusti 2012 ska redovisa för hur röjning och avverkningen vid anläggandet av serviceväg och transportband har påverkat flöde och vattenkvalitet i de våtmarker som passerats. Myndigheten kräver också att Nordkalk skyndsamt ska komma med förslag till kontrollprogram för anläggandet av såväl väg som transportband. Programmet ska godkännas av Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas.”

Läs mer här