”Mot bakgrund av det föreläggande som Länsstyrelsen gav Nordkalk den 2 september 2012 har Nordkalk den 14 september gett in en begäran om omprövning av Länsstyrelsens föreläggande mot bolaget att omedelbart avbryta skogsavverkningen.”

Läs mer här