Enligt regeringens vårändringsbudget ska satsningarna på skydd och skötsel av svensk natur ökas med 430 miljoner kronor i år. Totalt under mandatperioden blir det en ökning med 4,3 miljarder kronor.

Läs mer här