”Det här är också en bild av den svenska skogsbruksmodellen. Ett fullständigt dränkt slagfält där skogsbrukaren inte riskerar att ställas till svars, säger naturvårdaren Björn Mildh.”

Läs mer här