”Den mycket omdiskuterade försvagningen av den brasilianska skogsskyddslagen Código Florestal förväntas gå till slutgiltig omröstning i kongressen den här veckan, utan stora möjligheter till förändringar. Sedan återstår bara president Dilma Rousseffs vetorätt.”

Läs mer här