”Med 59 röster för och sju mot, antog kongressens andrakammare på tisdagen de omtvistade förändringarna i den brasilianska skogsskyddslagen, vilket på sikt kan få omfattade konsekvenser för bland annat klimatet.”

Läs mer här