I dagarna pågår en stor internationell skogskonferens, PRIFOR 2010, i Sundsvall. Till konferensen har närmare 200 skogsforskare samlats från hela världen för att bidra med vetenskapliga strategier för att motverka den pågående utarmningen av nordliga naturskogar. Forskarna konstaterar bland annat att gammelskogar behöver skyddas, samtidigt som det är viktigt att öka naturhänsynen i det brukade landskapet om den biologiska mångfalden ska bevaras.

-Man måste sluta avverka de sista gammelskogarna någon gång. Så varför inte sluta nu? säger professor George Peterken, från Nottingham University i Storbritannien. De här skogsresterna är viktiga för oss människor, om inte annat för att förstå hur våra skogar sett ut ur ett historiskt perspektiv.

Bland forskarna finns initiativtagaren till konferensen, professor Bengt Gunnar Jonsson, Mittuniversitetet. Han är också en av de över 200 forskare som undertecknat Skydda Skogens pågående upprop ”Skydda Sveriges Gammelskog”. Uppropet är riktat till riksdag och regering med krav på att all gammal naturskog och andra skogar med höga naturvärden i Sverige ska skyddas.

– Läget är akut. Titta i rödlistan över hotade skogsarter, den har inte direkt blivit kortare, säger Bengt Gunnar Jonsson. För att förbättra tillståndet i skogen krävs att klyftan minskas mellan forskarna och utförarna i skogen.

Professor Ilkka Hanski från Helsingfors universitet höll under konferensen ett föredrag kring vikten av att bevara kvarvarande gammelskogar i norra Europa. Han nämnde att utöver betydelsen för den biologiska mångfalden kan gammelskogar även spela en viktig roll för klimatet.

Skydda Skogen menar att Sveriges politiker måste ta till sig av forskarnas budskap, och se till att stoppa avverkningar av de sista oskyddade äldre naturskogarna. Föreningen menar att Sverige annars varken kommer att kunna leva upp till den internationella konventionen om biologisk mångfald eller riksdagens miljömål.

– Det finns ingen tid att förlora, säger Josefine Gustafsson, Skydda Skogen. Att ledande forskare från många länder delar denna uppfattning borde ge våra politiker ett tryggt och bra underlag för att agera nu.

Läs mer om konferensen PRIFOR 2010: www.prifor2010.org

Kontakt:

Josefine Gustafsson, Skydda Skogen, 073 – 664 17 44

Daniel Rutschman, sekreterare, Skydda Skogen, 076 – 112 88 26

Besök gärna vår hemsida: www.skyddaskogen.se

Läs mer om uppropet ”Skydda Sveriges Gammelskog”: www.skyddaskogen.se/upprop