Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lina Burnelius tal på klimatdemonstration: Sveriges skogsindustri – största hotet mot arter och klimat i Sverige

Lina Burnelius var en av talarna på Fridays for Futures klimatdemonstration i Sundsvall där även Greta Thunberg deltog.

Lina Burnelius från Skydda Skogen höll tal på fredagens klimatdemonstration med Fridays for Future i Sundsvall. Denna gång var temat skogen, demonstranter och körsångare samlandes bakom parollen ”Skog växer inte på träd”. Makthavare stoltserar gärna med att vi har mycket skog i Sverige men det är stor skillnad på skog och ”skog”. Sveriges naturskog håller på att bytas ut mot artfattiga trädplantage, vilket får förödande konsekvenser för klimatet, biologisk mångfald och samerna.  

Läs Lina Burnelius tal i sin helhet här:

Hej, jag heter Lina Burnelius och jobbar på organisationen Skydda Skogen. 

Nästan 2000 arter som har sin hemvist i den svenska skogens ekosystem är idag rödlistade, många av våra vitala vattenmiljöer påverkas negativt av skogsbruket. Sveriges skogsbruk fälldes nyligen i EU domstol för brott mot art-skyddet, myndighetspersonal lämnar sina arbeten – de säger upp sig i protest för vad som sker i skogen, forskare går ut i media och varnar, samebyar går samman och nöd-larmar

Redan nu är ca 90% av Sveriges skogar är brukade, men inte lugnar sig de svenska skogsbolagen för det, nej, nej, de expanderar in i de sista riktiga skogarna vi har kvar och alla de som lever i och av den, försöker nu desperat överleva i det svenska skogslandskapets växande hav av kalhyggen och många planterade träd. Monokulturer av trädplantor, av en sort, i en ålder, planterade i täta raka rader för att producera främst klimatskadliga produkter som eldar på klimatkrisen.

Min vän Sofia Jannok från Luokta-Màvas sameby tog mig i handen och sa; “om Sveaskog tar de sista skogarna så svälter renen ihjäl, det är på liv och död nu.”

Samtidigt har de med mer makt lyckats koka ner hela denna –  inget mindre än den livsavgörande debatten och hela miljöpolitiken till ord. Grönmålade ord. Fina tal och PR-kampanjer i miljonklassen fullkomligt fullproppade med falska klimatlösningar som invaggar er, andra väljare och konsumenter, i en falsk trygghet. Detta är en systematiskt taktik hos företag, men också bland politiker, vilka dessutom anmärkningsvärt nog låter så lika varandra att det blir svårare och svårare att särskilja dem åt.  

Så alla dessa ord –  måste blottas för de lögner de är. Därför har också jag valt mina ord mycket noga, och ska nu göra något så läskigt som att försöka tala enkelt om detta komplexa ämne. Mitt mål är att nästa gång ni hör den där typen av meningar som är skrivna just för att ni ska tänka “ja men så bra, då går det ju åt rätt håll” – då ser ni igenom det för vad det är: ord skrivna för att komma undan med ‘business as usual’.

Den så kallade ”hållbara svenska skogsbruksmodellen” som innebär avverkning av skog och återplantering av träd, även känd som “för varje träd som avverkas planteras två nya”  – det är den modellen, exakt just det valet som utgör den enskilt största anledningen till att arter rödlistas i Sverige. Ingen annan svensk industri utgör ett lika stort hot mot arters överlevnad. 

Den svenska skogsindustrin även känd för att de “producerar fossilfria lösningar”, släpper ensamt, på egen hand, släpper de ut mer växthusgaser än alla Sveriges övriga territoriella utsläppskällor – släpper ut tillsammans. Ingen annan svensk industri utgör ett lika stort klimathot. 

Om vi i Sverige fortsätter på inslagen bana, dvs fortsätter skydda och avverka skog i samma takt som vi gör idag, så kommer den sista kvarvarande naturskogen i Sverige, utanför de få procent av skyddade områden, att vara borta om ca tio år. Borta, människan kan nämligen inte plantera tillbaka dessa skogar. Skog kan skyddas och restaureras – men skog kan inte planteras. Ett contoratallplantage är ingen skog. Vi har alltså inte “mer skog än någonsin i Sverige”  vi har rekordlite skog och rekordmånga planterade träd. 

Så en gång för alla: Den så kallade “hållbara svenska skogsbruksmodellen”  innebär enorma växthusgasutsläpp. Enorma mängder kol som legat lagrade i marken släpps ut i atmosfären liksom andra växthusgaser när skogen idag kalavverkas och trots att de för varje träd som avverkas planterar två nya” – dvs trots att skogsindustrierna ger oss många unga träd som växer jätte jätte snabbt och suger upp jätte jätte mycket växthusgaser – så är alltså utsläppet vid avverkningen och skogsprodukterna så stort att de planterade – miljöskadliga monokulturerna  – har betalat tillbaka skogsbrukets utsläpps-skuld först när ungdomarna som talar här idag är omkring 70 år gamla. 

Och glöm inte: inget bolag har planterat dessa träd för att gottgöra för ingreppet som avverkningen innebär, alla dessa träd är planterade enbart för att avverkas igen, och då blir majoriteten av biomassan återigen till klimat-skadliga produkter som vi bränns upp. 

Detta är inte heller beskrivningen av en cirkulär industri, där bolagen liksom håller sig till att återgå till samma avverkningsyta, nej, nej, dessa bolag expander dagligen vidare in i de sista riktiga skogarna vi har kvar.

Där. På frontlinje. Står Samerna. Det är således inte konstigt att en växande grupp människor kräver förändring och #standwithsápmi. Urfolks bedömning av vad ekosystemen tål måste börja respekteras, på intet sätt står de ensamma i sina krav till skogsbolagen.  

Så innan vi ska starta lucia-marchen vill vi idag passa på att vända oss till Europas största privata skogsbolag svenska SCA som har sitt huvudkontor ett par hundra meter härifrån. 

SCA, ni vet precis vilka hänglavsskogar berörda samebyar menar när de säger att kalhyggeskvoten i Sápmi  – den är nådd nu.

SCA, sluta plantera den främmande trädarten contortatall på urfolks traditionella marker.

Ni kommer aldrig kunna säga att ni inte visste vad ni gjorde, om ni väljer att fortsätta tömma skogen på liv och på dess kolförråd. Vi däremot, kommer fortsätta blotta deras falska klimatlösningar. Vi vet det, de själva vet det: de sågar av den gren vi alla alla sitter på. Let’s #UpRootTheSystem!