Grattis Linda!

Christer Borg, hedersmedlem i Röåns Byalag och ordförande i Älvräddarnas Samorganisation, Linda Ellegaard Nordström, vinnare av Röåns miljöpris 2012, samt Brita Isaksson från Röåns byalag.

 

När Röåns Byalag efter den lyckade kampen för att bevara Röån från vattenkraftsutbyggnad 2008 summerade alla intryck och erfarenheter, föddes tanken på att instifta ett miljöpris som ska delas ut årligen.

Detta för att påminna om vår kamp och vårt motstånd som vi hoppas och tror kan vara inspirerande för andra människor och organisationer. Röåns Byalag har insett betydelsen av att engagemang, kunskap och helhetssyn går hand i hand i ett bra miljöarbete och vill med detta pris uppmärksamma person eller organisation, som genom sitt arbete med hållbar utveckling som ledstjärna verkat i en positiv riktning för den norrländska naturmiljön som helhet. 

2012 års nominerade var: Göran Jonzon, ordförande i  ÅFF-fiskerådRené Mortensen, med sitt arbete inom OmställningsrörelsenLinda Ellegaard Nordström, för sitt arbete i föreningen Skydda SkogenMats Hagner, professor skogsskötsel.

Vinnare år 2012 är Linda Ellegaard Nordström och priset delades ut på Stora scenen under Urkultsfestivalen under lördag 4 augusti.Motivering och tal på stora scenen: 

”Linda Ellegaard Nordström har under många år varit djupt engagerad i skydd av gammelskog, detta som aktiv i Fältbiologernas skogsnätverk, en förening som Linda också var riksordförande åren 2007-2008. Sedan en tid bor hon i Näsåker och är idag ledamot i föreningen Skydda Skogen, en ideell naturvårdsorganisation som bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden. 

Förlust av biologisk mångfald är ett lika stort problem som klimatförändringarna och det uppstår på liknande sätt, genom tiotusentals punktvisa förluster av arter och ekosystem skapas en global mångfaldskris. För att kunna bevara ett levande skogslandskap i Sverige krävs att alla kvarvarande natur- och gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden skyddas. En stor andel av de över 1 800 skogslevande växt- och djurarter som finns upptagna på den svenska rödlistan över missgynnade och hotade arter är knutna till dessa skogar. 

Som traditionen kräver överlämnar vi nu Röåns Miljöpris 2012 i form av ett keramikfat tillverkat av de lokala keramikerna i Lill-Tersjö, Birgitta och Niklas Lind till Linda Ellegaard Nordström.Tack för ditt engagemang i skyddat av gammelskogar och lycka till även i fortsättningen med ditt viktiga arbete i Skydda Skogen!”

Christer Borg läste upp motivationen och efter applåder höll Linda ett litet tacktal. Där lyfte hon fram styrkan i att jobba tillsammans i en förening, och menade att priset är till hela Skydda Skogen. Tacktalet avslutades med en stark förhoppning om att kalhyggesbruket i framtidens backspegel endast kommer att ses som en historisk parentes.