Sveaskog avverkar

värdefull hänglavsskog

Hänglavsrik myrskog, just sådan skog som är av största betydelse för renarna som vinterbete. Foto: Björn Mildh

 

Naturvårdaren Björn Mildh har för skogens och berörda renägares sak fört en dialog med markägaren Sveaskog angående den planerade avverkningen vid Norravan, i utmarkerna norr om Arvidsjaur. Det är en lågproduktiv naturskog med mycket hänglav, vilket gör den viktig som vinterbete för rennäringen. I lönndom har skogen nu avverkats. 

– Jag uppfattar detta som en ren maktdemonstration, säger Björn Mildh från Skydda Skogen. Vi hade ett möte hemma hos mig med Johan Ekenstedt och Anette Nordlund från Sveaskog den 5 februari om företagets skogsbruk. Johan nämnde inte ett ord om att Sveaskog redan huggit hänglavskogen. Just nu, denna snörika vinter när renarna svälter, hade skogen behövts mer än någonsin.

I dialogen har även samernas situation och underläge vid samråd om kontroversiella avverkningar i renbeteslandet lyfts fram. Antalet arbetstillfällen i inlandet är begränsade, och det är därför inte ovanligt att renägare även har uppdrag åt skogsbolagen med exempelvis röjning och plantering. Därför är Sveaskog på samråden ofta även många rensöktande samers arbetsgivare – och därmed finns en beroendesituation som inverkar på samrådsprocessen.

– Då vi påpekat detta har Sveaskog kallat det för osaklig kritik, säger Björn Mildh från Skydda Skogen. För samerna är ett samråd om en skog inte bara ett isolerat, enskilt ärende. De skall ju fortsätta leva med Sveaskog som motpart under överskådlig tid, med renskötsel, skogsbruk i renbeteslandet, nya samråd, behov av säsongsarbete med mera. De vet av erfarenhet vad det kan betyda för en hel by att komma på kant med ett stort och mäktigt skogsbolag. Att som Sveaskog gör, tala om två jämbördiga parter är därför medvetet strunt.

Så här säger en same med långvarig kännedom om samernas situation: ”Visst handlar det om utpressning, hela tiden. Renskötseln gör ständiga eftergifter där fina lavskogar ryker bara för att de absolut finaste och livsviktigaste skogarna skall få stå kvar. Samerna ser eftergifterna som den enda utvägen de har för att alls kunna fortsätta med sin näring”.

Därmed behöver Sveaskog inte själva tolka hur samerna ser på samråd och jämbördighet med bolaget. Samråden är en fråga om respekt och hederlighet, inte bara om den starkares rätt.

– Sveaskog ordar om att vilja ha en bra relation med samerna och utveckla samexistensen, avslutar Björn Mildh. Bolaget vill vara ett föredöme. I stället hugger man ner hänglavskogar som är livsviktiga för renarna. Så handlar inte den som menar allvar med sina ord.

Bilder och mer information om den tidigare fina, nu avverkade hänglavsskogen finns på:https://picasaweb.google.com/hotadeskogar/SveaskogHuggerIMyrskogs