”Här bevisas att skogsbruk utan slutavverkningar kan vara betydligt lönsammare än med slutavverkningar. Förbättrad miljö kan förenas med högre lönsamhet! Typiska förutsättningar från Västerbotten användes i kalkylerna. Detta kan innebära en nationell vinst av storleksordningen 60 miljarder SEK!”

Läs mer