Kalhygge med bild på Stefan Löfven, något som han förespråkade i Bryssel
Stefan Löfven förespråkade ”den svenska modellen”. Foto på Löfven: Wikimedia Commons

Stefan Löfven har varit i Bryssel denna vecka och förespråkat ”den svenska skogsbruksmodellen”, dvs kalhyggen och monokulturer för EU-kommissionen och Europeiska rådet. Löfven sade sig mött en ”stor förståelse” för skogsnäringen i Sverige. Sverige förhalar frågor om klimat och biologisk mångfald, anser Skydda Skogen.

Regeringen lobbar hårt för den svenska skogsindustrin. De har bland annat bjudit in företrädare för finansmarknaden och skogsindustrin inför förhandlingar om EU:s nya klimatpolitik, enligt en artikel i DN.I april skickade Löfven och Finlands statsminister Sanna Marin ett brev till EU kommissionens president Ursula von der Leyen och vädjade om att naturnära skogsbruk ska raderas från EU:s taxonomi, ett regelverk för hållbara investeringar. Nu finns det därför inte längre några krav med om att medlemsländerna ska utföra naturnära skogsbruk.

Lina Burnelius projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen, säger:

-Hur ska vi kunna bedriva ett hållbart skogsbruk om vår statsminister skickar brev till EU och ber dem att radera kravet på just hållbart brukande? Genom att sätta ett så stort tryck på EU-kommissionen positionerar de sig offentligt som förhalare i frågor om klimat och om biologisk mångfald inom EU.

Krav på skogsbruket är borta

Även delar av tidigare förslag i taxonomin på hårdare krav på skogsbruket är borta. Dessutom att biobränslen ska ses som en övergångslösning finns inte längre med. Internationellt har många kritiserat detta förslag som ovetenskapligt. WWF, som tidigare har deltagit i EU:s expertgrupp för taxonomin, har hoppat av. WWF:s EU-ekonom Sébastien Godinot säger enligt en artikel i DN att kommissionen ”påverkats starkt av obalanserad lobbyverksamhet från Finland och Sverige: det strider mot miljövetenskapen och skapar ett katastrofalt prejudikat”.

Skogsbruk är en viktig del i EU:s arbete för att bli klimatneutralt. Men med klimatneutralt menar Sverige och Finland att vi ska fortsätta bedriva ett storskaligt kalhyggesbruk med markberedning och plantering av monokulturer. Ett skogsbruk som därmed förstör både klimat och biologisk mångfald. Löfven har inte tagit till sig någon kritik eller lyssnat på forskningen. Nyligen sade han i Bryssel att det handlar om en ”kunskapsfråga” och att Sverige ska lära de andra länderna i EU om skogsbruk.

– Det här är i stort en kunskapsfråga. Det gäller att förstå det svenska skogsbruket. Skogen är en så viktig del i vår kultur och i vårt sätt att hantera klimatfrågan.

Några EU-kommissionärer ska nu åka till Sverige för att ”lära sig mer om det svenska skogsbruket” och enligt Löfven visade von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel ”stor förståelse” för den svenska positionen vad gäller skog.

Källor:

Löfvens vädjan: Stryk förslag om naturnära skogsbruk

Så arbetade regeringen för lägre EU krav på skogsbruket

Environmentalists ‘up in arms’ about Finnish-Swedish defence of forest industry

Läs även:

Experter hotar hoppa av EUs taxonomi

Öppet brev till EU och världsledare: Uteslut skoglig bioenergi