Ledande naturvårdsforskare föreslog i DN att det stora brandområdet ska skyddas. Detta ondgör sig nu LRF och Mellanskog över i ett debattsvarLRF har en dålig ovana att göra sig till talespersoner för alla markägare. Är det verkligen så otänkbart att någon markägare skulle föredra att bidra till miljömålet och få ersättning för brandskadad, kanske obrukbar skog, framför kostnaderna för att röja bort och återbeskoga enligt svensk modell, för att senare vänta i generationer på att återfå en virkesrik skog?