”Härjedalens skogsbruksområde och LRF i Härjedalen kräver att regeringen ser över skogsgränserna. De vill att gränserna för svårföryngrad skog och fjällnära skog justeras så att i princip all produktiv skogsmark på privatskogen i Härjedalen hamnar nedanför dessa båda gränser.” Rapporterar SR

Läs mer här.