”Som den nyinflyttade naturintresserade Nykvarnsbo jag är, häpnar jag över den brutala skogsskövling som sker i området. Den natur som vi ska lämna över till våra efterkommande består av kalhyggen, granåkrar och en av skogsmaskiner sönderkörd ”skog”. När ska vi sätta ned foten?”

Läs mer här