”Länsstyrelsen har beslutat att tre skogsområden ska bli naturreservat. Ett är en sumpskog, ett är ett område med lövrik barrskog och det tredje är ett brandfältsområde.
Dessa finns i Härjedalen, Krokom och Strömsunds kommuner.”

Läs mer här