Mot Rönnbäcksnäset-1. Foto Jakob Jakobsson

Mot Rönnbäcksnäset. Foto Jakob Jakobsson

 Kartan över Rönnbäcksnäset med GPS-punkter för alla våra artfynd talar sitt tydliga språk. Överallt där vi gått syns det som en svans av röda punkter. Upp på berget där de flerhundraåriga tallarna stod krokiga och starka bland stenblocken. Genom granskogen där vi hittade nästa alla arter som man förväntar sig i en riktig gammelskog, och runt Rödingtjärnen som var vår räddning när vi var mitt i en av sommarens varmaste dagar. Det är 846 punkter som visar fynd av 35 olika rödlistade arter och ytterligare 30 signalarter.

Vi var 15 deltagare från Skydda Skogen och Fältbiologerna som under en vecka i juli inventerade delar av Rönnbäcksnäset nära Vindelfjällen i Västerbottens län. Ett område där prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för en storskalig nickelbrytning, trots undermålig utredning av naturvärdena. Trots att projektet äventyrar dricksvattenförsörjningen längs hela Umeälven och trots att det skulle innebära ett jättelikt industriområde helt intill Hemavan och Tärnaby – orter där folk bor för att de uppskattar lugnet i naturen och som är beroende av turismen. 

Rönnbäck foto Jakob Jakobsson-1

Naturskog med uråldriga träd. Foto: Jakob Jakobsson

Rönnbäcksnäset blev en ö när småtjärnarna runtomkring dämdes upp till ett stort kraftverksmagasin. Nära vår lägerplats fanns resterna från det timmerhus som var affären när det fortfarande fanns ett litet samhälle på näset. Lokalbor ur den äldre generationen berättade för oss om det fantastiska rödingfisket i småtjärnarna. Nu är allt en stor vattenmassa och skogen som fanns runtomkring ligger som skelettliknande vit drivved längs stenstränderna. Idag står de som bor i trakten inför nästa stora hot: en gigantisk nickelgruva. Ett dagbrott och ett brytningsområde som beräknas bli lika stort som hela Umeå stad, och allt vad det innebär.

Samebyn kämpar emot. Föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck kämpar emot. Det är de som frågat efter vår hjälp att stärka bevisen för att skogens naturvärden är ytterligare ett starkt skäl till att gruvan inte ska få
komma till stånd.

Med på lägret var också Jakob som ska göra en film om konflikten, och Urban och Johanna från Vildmarksturismutbildningen i Åre som utforskade platsen ur ett naturturismperspektiv. Vi var alla helt uppfyllda av oavbrutet solsken, fantastisk skog, kajakpaddling, fjällvyer och det varma välkomnandet från alla de som slåss för den här platsen. Stod på ett av bergen och såg ut över allting. Skogen, sjöarna och fjällen vid horisonten.

Här ska det inte bli någon gruva!

Mer information om Rönnbäck finns i facebook-gruppen ”Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby” där du också kan stödja motståndet genom att bli bli medlem i föreningen.

Vill du engagera dig i Skydda Skogens fortsatta arbete med frågan, kontakta: Lisa Behrenfeldt

070-462 03 73 lisa.behrenfeldt@gmail.com