I Göteborgsregionen finns många värdefulla naturområden. Ett av de mest värdefulla är Yxsjöområdet, vid Mölnlycke strax öster om Göteborg. Ett område som rymmer en stor mångfald av ovanliga arter och naturmiljöer. En mångfald som försvunnit på många andra platser. Trots områdets mycket höga värden är Yxsjöområdet ett av de mest hotade. Här finns planer på stadsbyggnation (Landvetter stad), vägar, järnvägar och skogsbruk. Hur gör vi för att skydda vår storstadsnära natur? Hur skapar vi en hållbar region? 

Michael Nilsson, miljöutredare och aktiv inom Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen ger tips och berättar om Yxsjöområdets historia, värden, hotsituationen och om några av de många märkliga och skyddsvärda växter och djur som ännu lever kvar här. Märkliga djur i en ännu orörd storstadsnära natur.

Välkomna !

Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen

Torsdag 30 mars, kl. 19.00, Röda Rummet, Mölnlycke kulturhus.