Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Manifestation mot artdöden – Råstasjön, Stockholm

Fältbiologerna anordnar en manifestation mot artdöden vid Råstasjön i Stockholm kl 17:30-18:30 i samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Skydda Skogen är medarrangör. Under manifestationen kommer talare från bl.a. Fältbiologerna, Skydda Skogen, Greenpeace och Rädda Råstasjön. Även en tyst minut hålls för artdöden. De arter som gått förlorade sörjs samtidigt som vi enas i beslutsamhet att kämpa för de arter som finns kvar.

Fältbiologerna skriver på sin hemsida:

Vi lever i Jordens sjätte massutdöende av arter. Nu är det ingen asteroid eller annat naturligt fenomen som bär skulden – utan vi människor. Vår massutrotning orsakar att arter dör ut uppåt 100 000 gånger snabbare än normalt.

Detta är en existentiell katastrof. Både för naturens skull – och för mänsklighetens. Vår civilisation är helt beroende av biologisk mångfald för sin fortsatta funktion. Rent vatten, ren luft och mat att äta – allt detta har vi tack vare mångfalden av liv på Jorden. När vi skadar livet på Jorden skadar vi också oss själva.

I samband med den tysta minuten arrangerar vi en stor demonstration mot artdöden vid Råstasjön, i Solna i Stockholm 17:30-18:30. Vi demonstrerar i naturen, för naturen. Råstasjön är en fin fågelsjö med många arter som hotats av flera typer av exploatering. Tack vare miljörörelsens och medmänniskors kamp har vi gemensamt räddat Råstasjön som naturreservat för framtiden. Nu fortsätter kampen för att rädda Råstasjön och alla andra värdefulla naturområden och arter mot nutida och framtida hot.

VAD ÄR PROBLEMET?
Mänsklighetens storskaliga exploatering av naturen ligger bakom artdöden. Livet i våra skogar, fält, sjöar, våtmarker och hav är under attack. Skogsindustrin, gruvindustrin, jordbruksindustrin, klimatförändringarna, ohållbar jakt och invasiva arter är några av de största hoten – i kombination med en politik som prioriterar pengar över liv.

VAD ÄR LÖSNINGEN?
Vi kräver en radikal, systemkritisk politik till försvar av livet.

– Jordens planetära gränser – inklusive biologisk mångfald – måste prioriteras över ekonomiska tillväxtmål, i både Sverige och EU.
– Skogsskövlingen måste ersättas med ett hållbart skogsbruk, baserat på omväxlande kalhyggesfritt bruk och helt skyddade skogar.
– Gruvförödelsen måste stoppas. Återanvändning, återvinning och urban mining måste prioriteras över nyexploatering. Gruvor ska aldrig tillåtas i värdefulla naturområden.
– Jordbruket ska gynna naturen och matförsörjningen – inte förstöra den. Ekologisk mångfald måste ersätta monokulturell enfald. EU:s enorma jordbrukssubventioner ska gynna omställningen.
– Klimatet måste räddas. Parisavtalet ska uppfyllas, klimatskadliga subventioner ska avskaffas och massiva klimatsatsningar vidtas – i Sverige och EU. Fossila bränslen måste förbjudas och fossilindustrins expansion – som nya gasterminaler och flygplatser – stoppas.
– Svenska statens bolag – som Sveaskog och LKAB – måste gå före i att stoppa skövlingen.
– Ingen jakt utöver skyddsjakt kan accepteras på hotade arter.
– Kraftiga satsningar måste vidtas mot invasiva arter.
– EU måste prioritera biologisk mångfald i allt från investeringar och infrastruktur till handelsavtal och regleringar.

HUR/NÄR/VAR KAN JAG DELTA?
Alla är varmt välkomna på manifestationen 22 maj 17:30-18:30 vid Råstasjön i Solna i Stockholm. Vi samlas vid Råstasjöns sydvästra hörn vid övergångsstället (mellan sjön och Sjövägen). Närmsta tunnelbana: Näckrosen. Bjud gärna in dina vänner till Facebook-evenemanget: https://www.facebook.com/events/2173774989381931/

Kan du inte komma till Råstasjön? Det finns fler sätt finns att delta:
– Där du är: var tyst en minut 18:00, ta en bild (exempelvis på ett tänt ljus eller ute i naturen) och lägg upp med hashtagarna #artdöd #BioMfDag
– På en annan stödaktion: Fältbiologerna och andra miljöorganisationer planerar demonstrationer och andra aktioner även på fler ställen runtom i landet. Håll utkik i evenemanget för den tysta minuten: https://www.facebook.com/events/423349664901820/

I samband med Biologiska mångfaldens dag anordnas hundratals aktiviteter i hela Sverige, läs mer på Natursidan.