Stoppa skogsgödslingen!

Igår gjorde åtta personer från Miljövännerna i Ångermanland och Skydda Skogen en manifestation mot den kvävegödsling som skogsbolaget Holmen just nu genomför i skogarna utanför Junsele i nordvästra Ångermanland.

– Vi vill uppmärksamma Holmen skog på de negativa effekter som skogsgödslingen har på livet i skogen, säger Kim Hultgren från Miljövännerna i Ångermanland. Det gjorde vi genom en sorgemanifestation, klädda i svart undersökte vi de säckar med gödsel som ännu inte spritts i skogen. Vi förbättrade även informationen bredvid innehållsdeklarationen.

De båda grupperna har tidigare författat ett brev med argument mot kvävegödslingen. Mykhorizzabildande svampar är några av de organismer som får det kärvt när konstgödsel tillförs i skogen. Blåbärsriset är ett annat exempel, där både själva riset men särkskilt mängden bär påverkas drastiskt – just mängden bär kan minska med upp till hälften.

– När blåbären minskar blir det negativt för både människor och andra djur, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen Vi menar att försiktighetsprincipen bör få råda när det gäller skogsgödslingen. Dessutom menar vi att det är dags att tala i klartext kring konfliktens kärna i denna fråga; nämligen att förutsättningarna för mångfaldigt liv i skogen ställs mot kortsiktig profit från skogsbolagens sida.

Kontakt: Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-2541148