• min första
  • min andra

Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största och artrikaste ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Klimat och skog

Världens naturskogar spelar en nyckelroll för klimatet. Kalhyggen och pappersindustri är stora klimatbovar.