Här hittar du våra nyheter om skog. Vi tar upp fakta om skog och dess biologiska mångfald. Vi vill värna om skogen och skriver därför även om de problem och utmaningar som finns.