Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mark- och miljödomstolen: Skogsstyrelsen struntar i lagen

Ett exempel av många: Kårby, Småland. I den avverkade skogen fanns den fridlysta knäroten. Trots att skogsgruppen i Tjust hade lämnat in en begäran om tillsynsärende till Skogsstyrelsen gällande knärotsförekomst så agerade de inte och Södra avverkade skogen. Foto: Privat

Skogsstyrelsen tar inte tillräcklig hänsyn till skyddade arter och till vatten, enligt Mark- och miljödomstolen. Myndigheten underlåter att följa lagen “generellt och medvetet”.

I höstas överklagade Naturskyddsföreningen 33 avverkningsanmälningar som passerat Skogsstyrelsens automatiska granskning. ”Skogsstyrelsen blundar för nästan samtliga inrapporterade fynd av fridlysta arter i skogen och bortser helt från skogsbrukets påverkan på vatten”, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas. Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen säger:

– Domarna visar att Skogsstyrelsen låter bli att pröva anmälda skogsavverkningar mot kraven i miljöbalken, och domstolens bedömning är att myndigheten “generellt och medvetet” underlåter att följa lagen.

Skogsstyrelsens automatiska granskning av anmälda avverkningar innebär en för grov sållning av skyddade arter, enligt domstolen. Något som Skydda Skogen och många ideella inventerare har uppmärksammat gång på gång.

Vi har tidigare skrivit om hur Skogsstyrelsen missar nästan alla inrapporterade fridlysta arter, enligt en analys som Naturskyddsföreningen gjort. Detta sker på grund av stora brister i Skogsstyrelsens automatiska granskning av anmälda skogsavverkningar. Det leder till att skogsbolag avverkar skog med höga naturvärden och rödlistade arter. Något som nu Mark- och miljödomstolen slår fast.