Debattinlägg hos Jordbruksaktuellt, 2008-01-23

DEBATT: ”Forskare har inbillat skogsstyrelsens tjänstemän att framgångsrik skogsodling kräver markberedning och forskare från SLU sprider uppfattningen att grönrisplantering inte fungerar, skriver Mats Hagner, professor emeritus i skogsskötsel.

Skogsstyrelsens generaldirektör rekommenderar markberedning på nästan alla kalhyggen, trots att maskinerna förstör alla fornlämningar i sin väg.
Vad är det för mening att bekosta forskning om vetenskapliga resultat inte beaktas?”

Skriver Mats Hagner, professor i skogsskötsel

Läs mer