Det är för tyst om situationen för den svenska skogen i media. Många människor känner inte till hur illa det är ställt. Inte heller får de särskilt ofta läsa om de positiva exempel som finns bland lokalbefolkning, ideella naturvårdare, naturvårdsmyndigheter och skogsägare.

Skriv reportage om naturvård. Ganska få skogsägare förstår varför det är viktigt att spara gamla, döda och döende träd i skogs- och trädmiljöer. De behöver mer kunskap om naturens komplexa dynamik för att kunna göra bra val i sin skogsskötsel.

Ta kontakt med pressen om du upptäckt ett skandalhygge eller en riktigt skyddsvärd skog som hotas av avverkning.

Vi behöver också fler positiva exempel! Skicka in en ”dagens ros” eller tipsa din lokaltidning om du känner någon skogsägare som avstår från att avverka sin gammelskog. Berätta också om ni har lyckats skydda en skog.

Alternativ behöver också lyftas fram till dagens förhärskande kalhyggesmodell. Känner du någon som brukar skogen hänsynsfullt med alternativa, mer naturnära metoder eller som har kunskaper om sådant – skriv en artikel eller tipsa en journalist.

Skriv en insändare – politiker och allmänheten måste få veta vad som händer i våra skogar och se att vi bryr oss. Politiker tar intryck av vad som händer i massmedia. Det är också bra för andra som bryr sig om skogen att se att det finns fler. Folkbildning är en viktig del i engagemanget för skogen.

 

Nästan alla tidningar och radio- och tv program har en webbsida där du finner kontaktuppgifter.