Total hänsynslöshet

Mellanskogs skördare. Foto: Robert Svensson


Att inte avbryta och stänga av aggregatet på en skogsmaskin när människor befinner sig på ett avstånd som understiger 75 meter strider mot regelverket ett bolag och en maskinförare har att rätta sig efter.

Se filmklippet där Mellanskog avverkar nyckelbiotoper på uppdrag av Nordkalk på norra Gotland här