”Sveriges Television, Sveriges Radio och Dalapressen har de senaste veckorna berättat om hur Sveaskog skövlat Brännvinsberget norr om Furudal i Ore Skogsrike. Detta trots att bolaget är miljöcertifierat enligt FSC och säljer sina produkter som ”miljömärkta”. Trots denna miljöstämpel har ett skogsområde med 26 rödlistade arter och 14 signalarter avverkats och trasats sönder vid Brännvinsberget.”

Läs hela debattartikeln i DT.