”Naturvårdsverket jobbar hellre som teknisk konsult åt Näringslivet, skriver en av myndighetens tidigare jurister. Miljöbalken sjösattes för 13 år sedan – med nya regler för prövning av industrier och annan miljöfarlig verksamhet. Men fram till idag har domstolar och miljömyndigheter till stora delar misslyckats att leverera vad lagstiftaren beställt.”

Läs mer här