”Uppemot 900 fågelarter kommer att utrotas före år 2100 om ingenting görs. Det menar en grupp forskare vid universitet i Utah som sammanställt cirka 200 fallstudier. Resultaten publiceras i tidskriften Biological Conservation.”

Läs mer här