”Enligt Naturvårdsverket kan miljööverdomstolens dom i slutändan leda till att Sverige döms för fördragsbrott i EU-domstolen. Krister Mild är dessutom ytterst kritisk till att miljööverdomstolen inte motiverar sitt beslut. – Miljööverdomstolen förklarar eller motiverar inte sitt beslut. Det har däremot miljödomstolen gjort på ett mycket tydligt då de motsatte sig brytningen och förklarade de allvarliga riskerna med Nordkalks planer.”

Läs mer här