”Att bryta sig en halv mil in i väglös och intakt fjällnära urskog för att komma åt ett par tusen kubikmeter osorterat virke kan ju knappast bli en lönsam affär. Här handlar det om att åstadkomma ett prejudikat. Det skriver Föreningen Skydda Skogen på Miljöaktuellt debatt.”

Läs mer här