”Nio av tio hyggen klarar kraven på miljöhänsyn, menar statliga skogsbolaget Sveaskog. De utgår från Skogsstyrelsens nya redovisningsform som delar upp hänsynen i tre kategorier, ingen, liten eller stor påverkan. Men Skogsstyrelsen håller inte med och säger att det inte går att räkna på det sättet.”

Läs mer här